Actele necesare internării în Unitatea de Asistență Medico – Socială Plenița sunt:

a) Pentru bolnavi cronici pensionari si cazuri sociale

  • Buletin de Identitate/Carte de Identitate;
  • Cupon pensie sau adeverinta ajutor social;
  • Bilet trimitere-medic familie/specialist;
  • Copie acte medicale recente:scrisoare medicala,bilet iesire din spital in vederea asigurarii continuitatii ,in unitatea noastra ,a conduitei medicale;
  • Grila de evaluare medico -sociala completata de medical de familie si primaria de domiciliu;

b) Pentru bolnavi cronici care prezinta acutizari ale afectiunilor somatice:

  • Buletin de Identitate/Carte de Identitate;
  • Cupon pensie sau adeverinta ajutor social;
  • Bilet trimitere-medic familie/specialist;
  • Copie scrisoare medicala, sau alte acte medicale recente

Informatii – la sediul unitatii, telefon 0251/368301