Unitatea de asistenta Medico – Sociala Plenita

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Plenita este unitate sanitara cu paturi unde se interneaza bolnavi cronici si cazuri sociale care necesita temporar sau permanent acordarea de servicii medicale de ingrijire, supraveghere, sociale, in vederea redobandirii autonomiei propriei persoane. Obiectivul general al unitatii este ca prin acordarea serviciilor oferite mai sus sa creasca calitatea vietii bolnavilor internati in unitatea noastra.

Unitatea de Asistenta Medico -Sociala Plenita, unitatea cu personalitate juridica cu sediul in comuna Plenita, Str.Spitalului Nr.9, judetul Dolj, s-a infintat la data de 01.01.2004 prin Hotararea nr.33/2003 a Consiliului Local Plenita conform H.G.412/2003″ Hotarare pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale”, trecand in subordinea Consiliului Judetean Dolj in data de 01.10.2004 prin Hotararea nr.146/2004.
Unitatea functioneaza in baza Autorizatiei sanitare de functionare nr.201/24.04.2013 eliberata de D.S.P Dolj, cod CAEN 8710- “Activitati ale centrelor de ingrijire medicala “(conform Ordinului M.S. nr.1030/2009,Ord.9914/2006), fiind unitate sanitara cu paturi.

Obiectivul general al Unitatii Medico – Sociale Plenita este “Acordarea de servicii medicale, de ingrijire, sociale.”